Tình yêu ngọt ngào. Cảm ơn đấng tạo hóa đã ban cho con

Tất cả chúng ta đều ước mơ được đấng tạo hóa  tối cao ban phước