Giáo viên, phụ huynh và học sinh Thủ đô đã gửi tặng học sinh lớp 1 dân tộc Jrai của trường ăn trưa 30 triệu đồng

Tấm lòng nhân ái đã lan tỏa tình yêu thương giữ các thầy, các cô, phụ huynh và học sinh Thủ đô với học sinh Tây nguyên.Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Anh (cô mặc áo vàng) và cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (cô mặc áo cam hàng thứ hai bên phải). Đúng như bài hát "Bóng cây Kơ nia" có rễ dài nhất thế giới( Em hỏi cây Kơ nia, rễ mày uống nước đâu, uống nước nguồn miền Bắc. Xin cảm ơn hai cô