SHCM theo NCBH nhằm chia sẻ dạy Luyện Tiếng Việt lớp 1 theo giáo án của trường biên soạn

SHCM theo NCBH nhằm chia sẻ kinh nghiệm dạy Luyện Tiếng Việt lớp 1 và lớp 3 buổi chiều theo giáo án của trường biên soạn