Năm học 2018-2019 đã cập bến Bình an thắng lợi đối với thầy và trò trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai