Gặp nhà báo Nguyễn Anh Tú, GĐ QTNVC. nhà báo Phùng Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong tại Pờ Tó quê hương thứ 2 yêu quý của tôi

Bắt nguồn từ lá thư xin gạo cho trò lớp 1 của tôi gặp được người có tâm đọc thư là nhà báo Hoàng Thiên Nga trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Tây nguyên đã về tận nơi khảo sát tính sát thực của vấn đề. Từ đó, chị đã nỗ lực huy động và kết nối và mời toàn người nổi tiếng về tập trung tại quê hương yêu quý (Hốc Pờ Tó) của tôi để giúp đỡ học sinh nghèo, giúp đỡ giáo dục vùng sâu. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo, các nhà hảo tâm. Cảm ơn nhà báo Hoàng Thiên Nga từ Đăk Lăk sang, anh Tú, anh Sưởng từ Hà Nội bay vào. Cảm ơn, cảm ơn tất cả.