Ngày 13/9/2018. Lãnh đạo báo Tiền phong gặp mặt học sinh của trường

Ngày 13/8/2018 Lãnh đạo báo Tiền Phong khu vực Tây nguyên gặp mặt học sinh nhân dịp về khảo sát thực tế chuẩn bị cho chương trình cơm có thịt

Nhà báo Hoàng Thiên Nga trưởng đại diện báo Tiền phong tại Tây nguyên(người cầm Micro) nói chuyện với giáo viên và học sinh nhà trường